Burgemeester Brummen huldigt ondernemer van het jaar: Ronald Smit

Ronald Smit, directeur Ferrocal in Brummen én winnaar van de MVO vakjuryrprijs, mag zich ‘Ondernemer van het jaar 2017 noemen’. De uitreiking van deze jaarlijkse prijs vond plaats bij de netwerkbijeenkomst 'Brummen Onderneemt' voor lokale ondernemers op dinsdagmiddag 16 mei in het gemeentehuis Brummen. Smit ontving uit handen van burgemeester Van Hedel de bijhorende zilveren legpenning en oorkonde. Hij was zichtbaar verrast en vereerd.

De Brummense ondernemer is opvolger van de Eerbeekse ondernemer Casper Heine, die vorig jaar als eerste de eer kreeg om zich ‘ondernemer van het jaar’ te noemen. Met onder meer  deze prijs wil het gemeentebestuur meer focussen op de lokale economie alsmede een goed economisch en vestigingsklimaat in onze gemeente. In het besluit om Ronald Smit uit te roepen tot ‘ondernemer van het jaar’ constateren burgemeester en wethouders dat Smit met zijn bedrijf Ferrocal een actief beleid voert gericht op maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO).

Samen werking met Delta
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nemen een volwaardige plek in bij Ferrocal. Niet alleen staat het bedrijf garant als leerbedrijf voor leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, ook werkt Ferrocal samen met Delta om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen het bedrijf een plek te geven. Wat begon met twee personen is inmiddels uitgegroeid naar acht mensen.

Lees het volledige verhaal op de site van de gemeente Brummen.