Workshops ‘FactorLeren werkt!’ dinsdag 3 oktober

De eerste ‘FactorLeren werkt!’, gehouden op dinsdag 16 mei, was zeer succesvol’, aldus Sanne Schaap, consulent bij Delta en één van de initiatiefnemers. ‘Er waren ruim 70 leidinggevenden van diverse bedrijven aanwezig.’ Deelnemers van de eerste bijeenkomst hebben middels een evaluatie aangegeven dat zij graag een vervolg zien van ‘FactorLeren werkt!’. Delta geeft daar graag gehoor aan en organiseert daarom op dinsdag 3 oktober vanaf 17.00 uur bij Delta de tweede ‘FactorLeren werkt!’

Met dit initiatief draagt Delta samen met wisselende samenwerkingspartners kennis en vaardigheden over aan direct leidinggevenden van gedetacheerde medewerkers van sw-organisaties. Kortom: hulp bij aansturing op de werkvloer! Voor deze editie heeft de deelnemer de keus om uit vier verschillende workshops twee te kiezen. De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1) ‘Werkgever en -nemer aan het woord’ , 2) ‘Gesprekstechnieken’, 3) ‘Leren van elkaar’ en 4) ‘Bruikbare tips voor aansturing van collega’s met een verstandelijke en psychische beperking’. Alvast aanmelden kan hier.

(H)eerlijke maaltijd
Uiteraard wordt er ook weer voor de interne mens gezorgd. Leerlingen van het Praktijkonderwijs Zutphen en medewerkers van Delta maken onder leiding van Berry Goldenbeld van het Praktijkonderwijs en Lia Kruise van Delta een over(h)eelijke maaltijd. Om de sfeer van de eerste editie te ervaren, bekijk dan hier het videoverslag.

FactorWerk
Delta is samen met verschillende organisaties in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe partner van FactorWerk. Samen beantwoorden wij al uw vragen over socialer ondernemen en dan met name op het gebied van arbeidsparticipatie. Samen met alle partners is onze dienstverlening gericht op de beste match tussen uw bedrijf en de medewerker. Om werkzaamheden goed te kunnen én blijven uitvoeren, is leren onlosmakelijk verbonden met werken, daarom FactorLeren werkt!