Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Het doel van deze nieuwe wet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel bij reguliere werkgevers te laten werken. Dit brengt veranderingen met zich mee voor werknemers, werkgevers en betrokken instanties. Op deze pagina staat al het nieuws rondom de Participatiewet en de informatie over alle veranderingen en wat dit inhoudt.

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking een plek vinden in het reguliere bedrijfsleven. Zij zitten nu in de Wajong, WWB (wet Werk en Bijstand) en de WSw (Wet sociale werkvoorziening). 

Voor alle mensen die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst hebben bij een SW-bedrijf blijft de sociale werkvoorziening bestaan. Met ingang van 1 januari 2015 stromen daar geen nieuwe mensen meer in. 

Lijst met veelgestelde vragen

VERPLICHTINGEN

Cliënten hebben een aantal verplichtingen ten aanzien van de Participatiewet. Dit heeft betrekking op:

-    Arbeids- en re-integratieverplichting
-    Tegenprestatie naar vermogen
-    Maatregelenbeleid arbeidsverplichting
-    Ernstige misdragingen

Bekijk verplichtingen

 

ALL INCLUSIVE

Op een all-inclusive vakantie wordt alles meegenomen en kun je als vakantieganger het totaalpakket verwachten. En net als een all-inclusive vakantie, is een inclusieve arbeidsmarkt er eentje waar mensen zoveel mogelijk aan meedoen. Mensen met een arbeidsbeperking worden op een duurzame manier opgenomen in de arbeidsmarkt. 

 • Men werkt vanuit een positieve insteek 
 • Er wordt uitgegaan van mogelijkheden
 • Minder werkloosheid
 • Meer mensen werkzekerheid bieden
 • Arbeidspotentieel in de regio wordt benut
 • Hoofd- en bijzaken worden benoemd
 • Krachtenbundeling tussen werkgever en
        werknemer
 • Minder premie voor de werkgever
 • Minder uitkeringen
 • Financiële voordelen voor werkgever